wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Zoznam sekcií v „wheezy“

Komunikačné programy
Softvér na staromódne využitie vášho modemu.
udeb balíky inštalátora Debianu
Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variánt inštalátora Debianu. Neinštalujte ich na normálnom systéme!
Ladiace balíky
Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných knižníc.
Vývoj
Nástroje na vývoj, kompilátory, vývojové prostredia, knižnice atď.
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Hry
Programy, s ktorými môžete po všetkom tomto nastavovaní stráviť peknú chvíľku.
Jadrá
Jadrá operačného systému a súvisiace moduly.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Lisp
Všetko týkajúce sa jazyka Lisp.
Pošta
Programy na smerovanie, čítanie a písanie emailových správ.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Počítačové siete
Daemons and clients to connect your system to the world.
Staré knižnice
Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými aplikáciami.
Zvuk
Nástroje na prácu so zvukom: mixéry, programy na záznam, prehrávače CD atď.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
Webový softvér
Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď.
X Window System
X servery, knižnice, písma správcovia okien, emulátory terminálu a mnohé súviasiace aplikácie.

Všetky balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)