všetky možnosti

Limit to suite: [wheezy] [jessie] [stretch] [buster] [sid]

Limit to a architecture: [amd64] [armhf] [i386]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú findfour v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 2 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík findfour

Ostatné výsledky

Balík findfour-dbgsym