wszystkie opcje

Zawęź do gałęzi: [wheezy] [jessie] [stretch] [buster] [sid]

Zawęź do architektury [amd64] [armhf] [i386]

Szukano pakietów których nazwy zawierają libcpstamp-dev w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet libcpstamp-dev