всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [jessie] [stretch] [buster] [sid]

Limit to a architecture: [amd64] [armhf] [i386]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libsdl2-2.0-0 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакета.

Точни попадения

Пакет libsdl2-2.0-0