Списък на файловете в пакета paddle-puffle в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/paddle-puffle
/usr/share/applications/paddle.desktop
/usr/share/doc/paddle-puffle/changelog.Debian.gz
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/paddle.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/paddle.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/paddle.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/paddle.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/paddle.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/paddle.png
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/paddle-puffle.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/paddle-puffle.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/paddle-puffle.mo
/usr/share/paddle-puffle/data/ccfacefront.ttf
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-close-down.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-close-over.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-close-up.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-ui-down.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-ui-over.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/boton-ui-up.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/fail-0.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/fail-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/icon.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/new-0.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/new-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/normal.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/note.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/paddle-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/paddle-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/paddle-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/paddle-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/pop.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-black-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-blue-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-brown-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-green-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-orange-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-pink-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-purple-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-red-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-white-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-1.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-2.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-3.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-4.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-5.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-6.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-7.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/puffle-yellow-8.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/title-opening.png
/usr/share/paddle-puffle/data/images/title.png
/usr/share/paddle-puffle/data/music/carnie.ogg
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/oldboing.wav
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/overtodown1.wav
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/overtodown2.wav
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/squeak1.wav
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/squeak2.wav
/usr/share/paddle-puffle/data/sounds/squeak3.wav